Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Die is sinds 2019 voor iedereen gelijk.

 
Home » Wmo » Eigen bijdrage

Het kabinet heeft in 2019 besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage gaat betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit bedrag is in 2020 maximaal €19 per maand per huishouden. De eigen bijdrage wordt voor iedereen zoveel mogelijk gelijk. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

April en mei 2020: geen eigen bijdrage
In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-.

Juni 2020: problemen met factuur
Door een technisch probleem in de systemen van het CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wmo-klanten ontvangen hierover zo snel mogelijk een persoonlijk bericht thuis. De komende maanden ontvangen de klanten die van de Wmo gebruikmaken de factuur. Het CAK biedt hiervoor excuses aan.

Meer informatie
Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo. U kunt met vragen ook bellen met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).