Eigen bijdrage

Voor de ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Die is sinds 2019 voor iedereen gelijk.

 
Home » Wmo » Eigen bijdrage

Het kabinet heeft in 2019 besloten dat iedereen in Nederland een eigen bijdrage gaat betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. Dit bedrag is in 2020 maximaal €19 per maand per huishouden. De eigen bijdrage wordt voor iedereen zoveel mogelijk gelijk. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

Meer informatie
Op www.hetcak.nl/wmo2020 vindt u meer informatie over de eigen bijdrage voor de Wmo. U kunt met vragen ook bellen met het CAK via het gratis informatienummer 0800 – 1925 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).