Vacature Gedragswetenschapper

Ben jij die gedreven gedragswetenschapper met ruime diagnostiekervaring die het als een uitdaging ziet te werken met gevarieerde en complexe problematiek? En wil jij je kennis hierover delen, om tot de best mogelijke hulpverlening voor onze cliënten te komen? Dan is Delft Support de werkgever voor jou!

Home » Werken bij Delft Support » Vacature Gedragswetenschapper
Delft Support is op zoek naar een:

Gedragswetenschapper
28-36 uur per week

 

Wat houdt de functie in?

Wij zoeken een gedragswetenschapper met ruime diagnostiekervaring, die het als een uitdaging ziet alle teams van Delft Support te ondersteunen in het werken met de cliënt en/of het gezin. Hierbij ligt de nadruk op Team Jeugd en het Sociaal Team. Je hebt te maken met een zeer diverse doelgroep in alle leeftijdscategorieën en met verschillende soorten problematiek. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) vanuit je specialisme de professionals uit de verschillende teams over in te zetten hulp en de inhoud van het plan van aanpak/ondersteuningsplan. Je kijkt mee en gaat desgewenst mee naar de cliënt/het gezin en voert zo nodig zelf onderzoek uit. Je sluit aan bij casuïstiek-besprekingen van de professionals en zet hierin de lijnen uit en monitort deze.

Je ondersteunt bij de inzet van methodische instrumenten zoals de GIZ, SoS, Arij en Richtlijnen Jeugd hulp en Jeugdbescherming. Je bewaakt de kwaliteit van de ingezette interventies en je hebt speciale aandacht voor zaken waarin de veiligheid van gezinnen een thema is. Hierin volg je de SoS werkwijze. In overleg met de professionals neem je (breed gedragen) kernbeslissingen zoals uithuisplaatsing en verzoeken tot onderzoek bij de JBT en de Raad van de Kinderbescherming.

In het kader van kennisdeling organiseer je ook trainingen of verzorg je coaching voor collega’s. Daarnaast vind je het ook leuk om een bijdrage te leveren aan het mede-ontwikkelen van innovatieve of verbeterde werkwijzen en de implementatie hiervan en het deelnemen aan pilots, bijvoorbeeld ter verbetering van de samenwerking met onze ketenpartners.
 

Over ons

Bij Delft Support geloven we in een aanpak die onze inwoners in hun kracht weet te zetten, net zoals jij als professional in jouw kracht wordt gezet. Delft Support is sinds 1 januari 2018, als zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft, verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voeren we de Participatiewet en de RMC-wetgeving uit voor (kwetsbare) jongeren tussen de 16 en 27. We doen dat zoveel mogelijk op maat en vertrouwen hierbij op onze professionals om, samen met de hulpvrager, te bepalen welke ondersteuning op dat moment het meest passend is. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk integraal en samenhangend. Bij Delft Support worden alle taken uitgevoerd volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij is het uitgangspunt voor passende ondersteuning zo licht als kan, en zo zwaar als nodig.

Delft Support is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Er werken ongeveer 140 medewerkers verdeeld over verschillende teams: team Jeugd en Jongerenacademie, team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd en het bedrijfsvoeringsteam.

 

Competenties en kwaliteiten

 • Relevante wo-opleiding met specialisme jeugd, zoals orthopedagogiek of psychologie;
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring als gedragswetenschapper;
 • Bij voorkeur SoS getraind;
 • Diagnostiek-aantekening en ervaring met het uitvoeren van diagnostische onderzoeken;
 • Aantoonbare ervaring met het beoordelen van veiligheidsrisico’s;
 • Een beroepsregistratie (BIG/SKJ) en bereid deel te nemen aan de verplichte scholing verbonden aan de registratie;
 • Kennis van meerdere (jeugd)problematieken, denk aan opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek, kindermishandeling/misbruik, psychosociaal en psychiatrische problematiek

Als gedragswetenschapper binnen Delft Support ben je toegankelijk, je acteert laagdrempelig, weet verbindingen te leggen en interdisciplinair samen te werken. Je kan aan de hand van diagnostiek duidelijkheid verschaffen over het cognitief en/of sociaal-emotioneel functioneren van een cliënt en de daar bij passende ondersteuningswijze/hulpverlening die nodig is. Je vindt het leuk om je kennis te delen met de professionals binnen de verschillende teams. Delft Support is een jonge organisatie. Wij vragen van onze professionals een flinke dosis aan flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en kunnen werken in teamverband.

 

Ons aanbod

 • Een leuke, leerzame en inspirerende werkomgeving met gedreven enthousiaste collega’s die elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld in wekelijkse casuïstiek besprekingen.
 • Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 van cao Jeugdzorg.
 • Deze cao kent een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.
 • Daarnaast biedt Delft Support de mogelijkheid tot het afsluiten van een ANW Aanvullingspensioen en stellen we een laptop en mobiele telefoon ter beschikking.
 • Een jonge organisatie waar je als professional alle vrijheid krijgt je expertise in te zetten en waar veel ruimte is voor het nemen van initiatieven.

 

Contact

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Ineke de Groot (Manager Team Jeugd): 06-536 340 60.

 

Geïnteresseerd?

Solliciteren kan via ons online sollicitatieformulier. Vragen over de procedure kun je stellen aan Nathalie Noach, HR Adviseur, per e-mail nnoach@delftsupport.nl of telefonisch 06-104 293 78.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel extern als intern uitgezet, bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de interne kandidaat. Een Talenten Motivatie Analyse (TMA) kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is een vereiste om bij ons te kunnen werken.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.