Vacature Gedrags-
wetenschapper

Home » Werken bij Delft Support » Vacature Gedragswetenschapper

Ben jij die gedreven gedragswetenschapper die het als een uitdaging ziet te werken met gevarieerde en complexe problematiek? En deel je jouw kennis graag met collega’s om tot de best mogelijke hulpverlening voor onze cliënten te komen? Dan zoeken wij jou!

Delft Support is op zoek naar een:

Gedragswetenschapper
32 uur per week

Wat ga je doen?

Wij zoeken een gedragswetenschapper die het als een uitdaging ziet alle teams van Delft Support te ondersteunen in hun werk met de cliënt en/of het gezin. De nadruk ligt op Team Jeugd en het Sociaal Team. Je hebt te maken met een zeer diverse doelgroep in alle leeftijdscategorieën en met verschillende soorten problematiek. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) vanuit je specialisme de professionals over de hulp die ze kunnen inzetten en de inhoud van het plan van aanpak/ ondersteuningsplan. Je kijkt mee en gaat desgewenst mee naar de cliënt/het gezin en voert zo nodig zelf onderzoek uit. Je sluit aan bij casuïstiek-besprekingen van de professionals, je zet de lijnen uit en monitort hoe het gaat. Daarbij werk je nauw samen met de twee andere gedragswetenschappers binnen Delft Support.

Je ondersteunt bij de inzet van methodische instrumenten, zoals de GIZ, SoS, Arij en Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Je bewaakt de kwaliteit van de ingezette interventies en je hebt speciale aandacht voor zaken waarin de veiligheid van gezinnen een thema is. Hierin volg je de SoS werkwijze. In overleg met de professionals neem je (breed gedragen) kernbeslissingen zoals uithuisplaatsing en verzoeken tot onderzoek bij de JBT en de Raad van de Kinderbescherming.

In het kader van kennisdeling organiseer je ook trainingen of verzorg je coaching voor collega’s. Daarnaast vind je het ook leuk om een bijdrage te leveren aan het mede-ontwikkelen van innovatieve of verbeterde werkwijzen en de implementatie hiervan. Ook neem je deel aan pilots, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de samenwerking met onze ketenpartners.

Wat bieden wij?

 • We bieden je een leuke, leerzame en inspirerende werkomgeving met gedreven enthousiaste collega’s die elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld in wekelijkse casuïstiekbesprekingen.
 • Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 van cao Jeugdzorg.
 • Deze cao kent een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.
 • Daarnaast biedt Delft Support de mogelijkheid tot het afsluiten van een ANW Aanvullingspensioen en stellen we een laptop en mobiele telefoon ter beschikking.
 • Delft Support is een jonge organisatie waar je als professional alle vrijheid krijgt je expertise in te zetten en er veel ruimte is voor het nemen van initiatieven;
 • Binnen Delft Support voeren we een actief beleid op het gebied van scholing en persoonlijke ontwikkeling.

Wie zoeken wij?

Als gedragswetenschapper binnen Delft Support ben je toegankelijk, je acteert laagdrempelig, weet verbindingen te leggen en interdisciplinair samen te werken. Je kan aan de hand van diagnostiek duidelijkheid verschaffen over het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van een cliënt en de hulpverlening die daarbij past. Je vindt het leuk om je kennis te delen met de professionals binnen de verschillende teams. Delft Support is een jonge organisatie. Wij vragen van onze professionals een flinke dosis aan flexibiliteit, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Maar je kunt ook goed werken in teamverband.

Je beschikt over:

 • Een relevante wo-opleiding met specialisme jeugd, zoals orthopedagogiek of psychologie;
 • Minimaal drie jaar relevante werkervaring als gedragswetenschapper;
 • Bij voorkeur SoS getraind;
 • Diagnostiek-aantekening en ervaring met het uitvoeren van diagnostische onderzoeken;
 • Aantoonbare ervaring met het beoordelen van veiligheidsrisico’s;
 • Een beroepsregistratie (BIG/SKJ) en je bent bereid deel te nemen aan de verplichte scholing verbonden aan de registratie;
 • Kennis van meerdere (jeugd)problematieken, denk aan opvoed- en opgroeiproblematiek, gedragsproblematiek, kindermishandeling/misbruik, psychosociale en psychiatrische problematiek.

Over Delft Support

Delft Support is er voor alle inwoners van Delft met vragen op het gebied van zorg, hulp en ondersteuning. Sinds 1 januari 2018 is Delft Support een zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft. Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook voeren we de Participatiewet en de RMC-wetgeving uit voor (kwetsbare) jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Bij Delft Support werken we volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Onze professionals bepalen samen met de hulpvrager welke ondersteuning passend is. Als regisseur bieden zij zelf hulp of ze schakelen partners in. Daarbij is het uitgangspunt dat we altijd passende ondersteuning bieden; zo licht als kan en zo zwaar als nodig.

Delft Support is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Er werken ongeveer 170 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Team Wmo, Team Jeugd, Sociaal Team & Jongerenacademie, Meldpunt Bezorgd, Leiding en Staf en het Bedrijfsvoeringsteam.

Contact

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Marjolein Borgers (Manager Team Jeugd) op 06-34477168.

Geïnteresseerd?

Solliciteren kan via ons online sollicitatieformulier.  Vragen over de procedure kun je stellen aan Sandra van Niekerk, HR medewerker, per e-mail savniekerk@delftsupport.nl of telefonisch 06- 409 169 84. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel extern als intern uitgezet, bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de interne kandidaat.

Delft Support is een diverse organisatie en wil daarmee een afspiegeling zijn van de Delftse samenleving. Het gaat ons om jouw talenten en kwaliteiten en niet om waar je bent geboren, waar je in gelooft of met wie je je leven deelt. We verwelkomen je graag bij Delft Support!

Een Talenten Motivatie Analyse (TMA) kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.