Casuscoördinator Meldpunt Bezorgd

Home » Werken bij Delft Support » Vacature Casuscoördinator Meldpunt Bezorgd

Delft Support is op zoek naar een:

Casuscoördinator Meldpunt Bezorgd (onderdeel van het Sociaal Team)
28 uur per week

Wat is Meldpunt Bezorgd?

Bij Meldpunt Bezorgd van Delft Support kunnen inwoners of ketenpartners een melding doen over een Delftenaar in een zorgelijke situatie. Denk dan aan mensen met verward gedrag, een verslaving, sociaal isolement, mensen die overlast geven of vervuild zijn. Het gaat om mensen die zelf niet om hulp vragen of de weg naar de hulpverlening niet weten te vinden, terwijl ze die wel dringend nodig hebben.

Wat ga je doen?

Als casuscoördinator Meldpunt Bezorgd ga je aan de slag met een melding die binnenkomt. Je gaat langs bij de betrokkene, brengt de problemen in kaart en beoordeelt de situatie. Je inventariseert en analyseert de zorgen, coördineert en regisseert de noodzakelijke zorg die ingezet wordt en biedt ondersteuning ter overbrugging. Je probeert de betrokkene te motiveren en verleiden tot het accepteren van de nodige hulp. Je hebt nauw contact met partners in het veld, zoals de huisarts en de wijkagent, de GGZ instelling en onderhoudt je netwerk. Je neemt ook regelmatig deel aan de casuïstiek- en intervisiebijeenkomsten van het Sociaal Team.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren casuscoördinator die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je werkt outreachend en resultaatgericht en toont durf, creativiteit en doorzettingsvermogen. Je weet aan te sluiten bij de belevingswereld van zorgmijdende inwoners en hun omgeving. Je stemt je aanpak af op deze doelgroep en kunt goed omgaan met conflicten. Je bent bekend met de presentiemethode.

Je beschikt over de volgende opleiding en ervaring:

 • Passende afgeronde hbo-opleiding; bij voorkeur een opleiding SPV (of Social Work) vanwege het grote aandeel ggz-meldingen.
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van de Wet Verplichte GGZ;
 • Kennis van en ervaring met het werken met (O)GGZ problematiek;
 • Kennis van en ervaring met het werken met multiculturele achtergronden;
 • Kennis en/of ervaring van verschillende domeinen (verslaving, radicalisering, inkomen, LVG problematiek, psychiatrische problematiek of persoonlijkheidsstoornis, forensische zorg, jeugdzorg, sociaal isolement, huiselijk geweld);
 • Je bent in staat om volgens de presentiemethode te werken.

Wat bieden wij?

 • Delft Support is een jonge organisatie waar je als professional veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgt om je expertise in te zetten zoals jij denkt dat goed is. Je krijgt veel ruimte voor het nemen van initiatieven.
 • We bieden je een leuke, leerzame en inspirerende werkomgeving met gedreven enthousiaste collega’s die elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld in wekelijkse casuïstiekbesprekingen.
 • De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 van cao Jeugdzorg.
 • We hebben veel oog voor jouw welzijn en besteden aandacht aan verbinding en werkplezier. Dat doen we bijvoorbeeld met de Frank-app, die doorlopend de tevredenheid van medewerkers toetst.
 • Om nieuwe medewerkers een zachte landing te geven, hebben we een Onboarding programma. In zes maanden tijd leer je je functie, je team én de organisatie goed kennen.
 • Bij ons op kantoor kijk je uit over de hele stad. Het treinstation zit onder ons kantoor en de binnenstad van Delft zit om de hoek.

Over Delft Support

Delft Support zorgt ervoor dat inwoners van Delft toegang krijgen tot hulp en ondersteuning. Dat doen we als zelfstandige organisatie, in opdracht van de gemeente Delft. Onze professionals zijn bevlogen, betrokken en willen het verschil maken in het leven van Delftenaren – jong en oud. Bij Delft Support werken ongeveer 180 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Team Jeugd, Team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd, de Jongerenacademie, Leiding & Staf en het Bedrijfsvoeringsteam.

Contact

Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Sietske Jense, HR adviseur (06-34477167), of met Daniëlle Laros, Manager Sociaal Team (06-40083480).

Geïnteresseerd?

Solliciteren kan via ons online sollicitatieformulier.  Vragen over de procedure kun je stellen aan Sandra van Niekerk, HR medewerker, per e-mail savniekerk@delftsupport.nl of telefonisch 06- 409 169 84. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel extern als intern uitgezet, bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan de interne kandidaat.

Delft Support is een diverse organisatie en wil daarmee een afspiegeling zijn van de Delftse samenleving. Het gaat ons om jouw talenten en kwaliteiten en niet om waar je bent geboren, waar je in gelooft of met wie je je leven deelt. We verwelkomen je graag bij Delft Support!

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.