Collega’s vertellen

Sophie Tuinder

Medewerker Team Jeugd

Dat is de kracht van Delft Support: de lijnen zijn kort. We hebben zo’n bulk aan expertise in huis, dat delen we graag met elkaar.” 

“Kinderen die vastlopen weer op weg helpen. Ondersteuning bieden zodat ze het zelf weer kunnen. En als dat niet lukt, regelen dat ze intensievere zorg krijgen. Dat is wat ik doe.  Geen dag is hetzelfde. Ik ga de ene keer op huisbezoek bij kinderen met een hulpvraag of ik voer kindgesprekken, dan heb ik weer bureaudienst of ik leid een groot overleg om te evalueren hoe het met een gezin gaat. Ook ben ik contactpersoon bij twee basisscholen. Onze belangrijkste taak is om samen met de ouders te bepalen welke hulp passend is; kortdurende hulp kunnen wij zelf bieden, langlopende hulp kopen we in. Maar ík behoud altijd de regie.

Goed schakelen

Die afwisseling is heerlijk, maar je moet goed kunnen schakelen; praat ik bij een eerste huisbezoek nog in Jip-en-Janneke-taal met ouders met een verstandelijke beperking, een kwartier later bel ik aan bij een hoogbegaafde jongen met een autistische stoornis. Je moet wel stevig in je schoenen staan. Soms raken zaken me wel, dat mag ook, ik ben toch ook een mens. Zolang ik er maar niet van wakker lig. Gelukkig is er altijd ruimte om bij moeilijke zaken even mijn verhaal te doen bij collega’s. Zo fijn om in zo’n team te werken!”

Kracht van Delft Support

“Je hebt bij Delft Support veel invloed op de casussen je krijgt. Mijn expertise ligt bijvoorbeeld bij het jongere kind, lvb, autisme en seksualiteit. Ik krijg dus snel de casussen die daarmee raakvlakken hebben. Zo doe je vooral zaken die je na aan het hart liggen. Maar als ik eens een andere casus wil doen, kan dat ook. Dan vraag ik of een collega die juist daarin expert is, even wil meedenken. Dat is ook de kracht van Delft Support: de lijnen zijn kort. We hebben zo’n bulk aan expertise in huis, dat delen we graag met elkaar. We houden elkaar scherp, want geen kind is hetzelfde en geen ouder is hetzelfde.”

Mooiste compliment

“Dit werk geeft zoveel voldoening. Onze inzet is gelukkig vaak lonend. Ik heb thuis een hele map met tekeningen van kinderen die me bedanken. En als ze toch terugkomen, vragen ze vaak weer naar dezelfde medewerker, soms zelfs na vijf jaar nog! Pas nog vroeg een meisje van tien weer naar mij. Ik had met haar gewerkt aan haar faalangst. Nu zei ze: ‘Ik wil faalangsttrainer worden’. Dan smelt je toch? Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”