Collega’s vertellen

Home » Werken bij Delft Support » Delft Supporters vertellen » Christa Ardewijn en Sas Hombroek

Christa Ardewijn en Sas Hombroek

gedragswetenschappers

“In welke andere baan geef je nu consultatie aan collega’s, ondersteun je bij casuïstiekbesprekingen én doe je diagnostiek op één dag?”

Sas: “Vraagbaak voor alle collega’s, dat is wat we zijn. Onze collega’s weten ons altijd te vinden voor consultatie én leggen hun dilemma’s voor tijdens casuïstiekbesprekingen.  ‘Is het in dit gezin nog veilig? Welk type hulpverlening moet ik inzetten? Ik heb al van alles geprobeerd en niets helpt, wat moet ik nu?’ Zulke vragen komen voorbij. Wij stellen kritische vragen aan hen, zodat ze zelf hun verhaal helder krijgen. ‘Wat heb je al gedaan, wat kun je nog meer? Aan welke doelen heb je al gewerkt? Zijn de ouders leerbaar?’ We ondersteunen hen bij de besluiten die ze nemen, hakken waar nodig zelf de knoop door en zetten lijnen uit voor de hulpverlening.”

Soms mee op gesprek

Christa: “Die consultatie en casuïstiek bedragen het grootste deel van ons werk. We kennen alle gezinnen uit onze casuïstiekgroepen en bespreken wekelijks de voortgang, zodat we echt kunnen meedenken. Soms oefenen we samen met een collega lastige gesprekken met cliënten of ouders en als het nodig is, gaan we mee op gesprek. Ook zijn we indien nodig voorzitter van de multidisciplinaire overleggen rond een gezin. Op die manier kan onze collega zich volledig richten op de rol als hulpverlener.”

Ook diagnostiek

Sas: “Daarnaast doen we ook diagnostiek; we onderzoeken bijvoorbeeld de intelligentie of het sociaal-emotioneel functioneren van een kind of volwassene. Altijd met als doel om te weten welke hulpverlening we moeten inzetten. Soms behandelen  we een cliënt korte tijd zelf, als opstap naar de ggz. En dan houden we ons ook nog bezig met de ontwikkeling van beleid, door het professionaliseren van protocollen en instrumenten.”

Geen keurslijf

Christa: “Wij zijn er voor alle cliënten, van 0 tot 100, uit alle teams. Wij zweven dus tussen de verschillende teams van Delft Support, maar horen overal bij. De teams zijn hecht; de medewerkers zijn professioneel, maar nemen de tijd voor een grap op zijn tijd. Die luchtigheid heb je ook wel nodig af en toe. En Delft Support is een jonge organisatie, wat betekent dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. Je bepaalt zelf wat nodig is voor een cliënt of voor een gezin. Van keurslijven hebben we hier gelukkig geen last.”

Geen dag hetzelfde

Sas: “Ik heb in het gedwongen kader gewerkt, maar vind het prettig om nu in het stadium daarvóór betrokken te zijn. Onze cliënten zijn bijna altijd blij met onze inbreng. Zij willen ook verandering, voor de toekomst (van hun kind). Samen werken we aan heldere doelen, om te zorgen dat het beter met hen gaat. Je kunt echt wat voor ze betekenen. Het werk is zo ontzettend afwisselend, ook door de diverse problematiek. Geen dag is hetzelfde. Soms ga ik op pad, langs scholen of gezinnen. Of ik doe onderzoeken. Dan heb ik dus zelf contact met de cliënt. Andere dagen heb ik vooral casuïstiekgroepen, of een collega betrekt me bij een crisissituatie.”

Collega gewenst

Christa: “Een derde ervaren gedragswetenschapper die ons team komt versterken is erg gewenst. Toevallig zijn wij allebei orthopedagogen, maar een psycholoog is ook heel welkom. Zolang je maar een teamplayer bent, want je hebt met veel partijen te maken. En je moet stevig in je schoenen staan en goed je eigen mening kunnen verdedigen. Soms is het nodig dat je een collega overtuigt van jouw visie, want ze nemen niet zomaar alles van je aan. Maar als jij denkt dat jouw besluit beter is voor de cliënt, moet je standvastig zijn.”