Voor professionals

Bent u beroepsmatig betrokken bij de zorg rondom een inwoner van Delft? Delft Support is een uitvoeringsorganisatie van de gemeente Delft en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 
Home » Voor professionals

Team Jeugd

De medewerkers van Team Jeugd van Delft Support hebben kennis van de voorzieningen en hulpmiddelen die in Delft aanwezig zijn: van geestelijke gezondheidszorg, opvoeden en opgroeien, verslaving, onderwijs, verstandelijke en lichamelijke beperkingen tot aan schuldhulpverlening. Zij brengen de zorgvraag in kaart en zetten passende hulp in. Dat kan vanuit het team zelf of door inzet van externe organisaties.

Samenwerking is belangrijk. Zo hebben alle scholen (primair, voortgezet en passend onderwijs) een vast aanspreekpunt binnen Team Jeugd. Problemen die zich daar afspelen, kunnen snel opgepakt worden.

De professionals van Team Jeugd zijn voor overleg, aanmelding of andere vragen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 14015. Huisartsen en schoolleiders kunnen ook bellen of mailen met hun contactpersonen bij Team Jeugd.

 

Sociaal Team 

Het Sociaal Team is er voor huishoudens met problemen op gemiddeld zes of meer leefgebieden, als er sprake is van onvoldoende of geen eigen regie binnen het huishouden of als bemoeizorg nodig is. Het gaat hier om de vangnetfunctie binnen het sociaal domein. Een generalistisch coach van het Sociaal Team werkt integraal door verschillende domeinen heen (zorg, jeugd, werk en inkomen) en kan tijdelijk de regie overnemen. Bij urgente zaken of vragen over aanmeldingen kunt u als professional rechtstreeks contact opnemen met het Sociaal Team via 015 – 260 20 79 of sociaalteam@delftsupport.nl.

Als inwoners zich ernstige zorgen maken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd. Meldpunt Bezorgd is onderdeel van het Sociaal Team.

 

Partner sociaal domein

Werkt uw organisatie samen met Delft Support? En wilt u dat uw medewerkers Delftse burgers of cliënten online kunnen doorverwijzen, kunnen aanmelden of berichten kunnen uitwisselen met Delft Support? Meld u dan aan als businesspartner via de website van de gemeente Delft. Dit kan betrekking hebben op de inzet van Wmo, jeugdhulp, het Sociaal Team of Meldpunt Bezorgd.  Let op: het Sociaal Team accepteert alleen digitale aanmeldingen van professionele partners. Twijfelt u over uw aanmelding? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Sociaal Team. Bent u al aangemeld als partner? Dan kunt u hier inloggen.

 

Jeugdbeschermingstafel

De gemeente Delft is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Een van de verantwoordelijkheden is de toeleiding naar de Raad voor de Kinderbescherming. De Jeugdbeschermingstafel biedt een extra station tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening. Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van jeugdbescherming West. U kunt ook terecht bij de gemeente via 14015.

 

Inkoop jeugdhulp Haaglanden

Tien gemeenten in de regio Haaglanden, waaronder Delft, hebben de handen ineen geslagen wat betreft de inkoop van alle jeugdhulp. De inkoop van jeugdhulp wordt uitgevoerd door het H10 Inkoopbureau Jeugdhulp Zuid-Holland West. U kunt zich digitaal aanmelden als contractpartner via de portal van H10.