Vacatures

 
Delft Support is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s.
 
Home » Vacatures

Bij Delft Support geloven we in een aanpak die onze inwoners in hun kracht weet te zetten, net zoals jij als professional in jouw kracht wordt gezet. Delft Support heeft als opdracht uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. We doen dat zoveel mogelijk op maat en vertrouwen hierbij op onze professionals. Zij bepalen samen met de hulpvrager welke ondersteuning op dat moment het meest passend is. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk integraal, samenhangend en ‘ontschot’.

Bij Delft Support voeren we sinds 2015 alle taken uit volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij is het uitgangspunt voor passende ondersteuning zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Delft Support is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Er werken ongeveer 130 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Team Jeugd en Jongerenacademie, Team Wmo, Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd en het bedrijfsvoering team.

Vacatures Delft Support

Momenteel hebben wij de volgende openstaande vacatures:

Gedragswetenschapper

Professional team Jeugd Extra

Coaches Multiproblematiek