Vacature Jongerencoach Sociaal Team (32-36 uur per week)

 

Ben jij een doortastende jongerencoach en zoek je naar een afwisselende werkomgeving met een grote mate van zelfstandigheid? Spreekt het werken in een klein kernteam met mandaat jou aan? Dan is Delft Support de werkgever voor jou!

 
Home » Vacatures » Vacature Jongerencoach Sociaal Team (32-36 uur)
Delft Support is op zoek naar een

Jongerencoach Sociaal Team
(32-26 uur per week)

 

Wat houdt de functie in?

Als Jongerencoach hanteer je de persoonsgerichte aanpak van de PAD (Persoonlijke Aanpak Delft). Die richt zich op jongeren tot 27 jaar die crimineel zijn of overlast geven en onderdeel uitmaken van een jeugdnetwerk. Samen met een kernteam richt je je op de individuele jongere. In dit team zitten behalve de jongerencoach vanuit ons Sociaal Team ook een Wijkmarshall, politie, Openbaar Ministerie en de Veiligheidskamer Delft. De regie van PAD is in handen van de Wijkmarshall. Het doel van de individuele aanpak is om de jongere gerichte hulp en ondersteuning te bieden bij de problemen die hij of zij ervaart in het dagelijks leven. PAD zet zich in om samen met de jongere een plan te maken om het onwenselijke gedrag te stoppen. De teamleden werken nauw samen om de jongere op het rechte pad te krijgen.

Daarnaast richt je je, al dan niet samen met een collega uit het Sociaal Team, op het gezin waaruit de jongere komt, om eventuele problematiek te behandelen, die de voedingsbodem kan zijn voor crimineel of overlast gevend gedrag. Als PAD-coach werk je ‘ketenoverstijgend’ wat inhoudt dat de problematiek betrekking heeft op de Straf-, Bestuurs- en Zorgketen. De aanpak is outreachend; je zet in op gedragsverandering waar nodig met drang en dwang. Je neemt ook regelmatig deel aan de casuïstiek en intervisiebijeenkomsten van het Sociaal Team, die je combineert met overleggen in het kader van de PAD (zoals kernteamoverleg, overleggen over verdere ontwikkeling van het PAD).
 

Over ons

Bij Delft Support geloven we in een aanpak die onze inwoners in hun kracht weet te zetten, net zoals jij als professional in jouw kracht wordt gezet. Delft Support heeft als opdracht uitvoering te geven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en de Jeugdwet. We doen dat zoveel mogelijk op maat en vertrouwen hierbij op onze professionals om, samen met de hulvrager (en/of zijn/haar netwerk), te bepalen welke ondersteuning op dat moment het meest passend is. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk integraal  en samenhangend. Bij Delft Support worden sinds 2015 alle taken uitgevoerd volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Daarbij is het uitgangspunt voor passende zorg en ondersteuning zo licht als kan, en zo zwaar als nodig.
Delft Support is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Er werken ongeveer 140 medewerkers verdeeld over verschillende teams: Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd, team Jeugd en Jongerenacademie en team Wmo.
 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren jongerencoach die stevig in zijn/haar schoenen staat. Je bent in staat in teamverband te werken, werkt resultaatgericht en toont durf, creativiteit en doorzettingsvermogen. Je weet je in te leven in de belevingswereld van de jongere en als coach te fungeren. Je kunt je aanpak afstemmen op je doelgroep en weet met conflicten om te gaan.
 

Competenties en kwaliteiten

 • Passende afgeronde Hbo-opleiding; bij voorkeur een opleiding SPH, agogisch, MWD, SPV, CMV of Social Work;
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring in het werken met (criminele) jongeren in de leeftijd van 12 t/m 27 jaar;
 • Kennis van en ervaring met het werken met multiculturele achtergronden;
 • Een beroepsregistratie (BIG/SKJ) en/of bereid te registreren en deel te nemen aan de hieraan verbonden verplichte scholing;
 • Kennis en/of ervaring van verschillende domeinen (opvoed- en opgroei, verslaving, radicalisering, inkomen, LVG problematiek, psychiatrische problematiek of persoonlijkheidsstoornis, forensische zorg, streetwise gedrag, jeugdzorg, sociaal isolement, huiselijk geweld);
 • Verder zijn competenties als coachen, conflicthantering, samenwerken, creativiteit, durf en inlevingsvermogen belangrijk.

 

Aanbod

 • Een leuke, leerzame en inspirerende werkomgeving met gedreven enthousiaste collega’s die elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld in wekelijkse casuïstiek besprekingen.
 • Een jaarcontract die bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
 • De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 van cao Jeugdzorg. Deze cao kent een aantal gunstige arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering en een tegemoetkoming in de ziektekosten.
 • Daarnaast biedt Delft Support de mogelijkheid tot het afsluiten van een ANW Aanvullingspensioen en stellen we een laptop en mobiele telefoon ter beschikking.
 • Er is de mogelijkheid om 36 uur verdeeld over vier dagen te werken.
 • Een jonge organisatie waar je als professional alle vrijheid krijgt je expertise in te zetten en er veel ruimte is voor het nemen van initiatieven.

 

Contact

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Julie Fleuren (wijkmarshall) op 06-539 865 70 of met Annemiek Broekhuis (manager Sociaal Team) op telefoonnummer 06-531 987 78.
 

Geïnteresseerd?

Solliciteren kan tot 4 augustus 2019 via ons online sollicitatieformulier. Vragen over de procedure kun je stellen aan Nathalie Noach, HR Adviseur, per e-mail: nnoach@delft.nl of telefonisch 06-104 293 78.