In Nederland gelden sinds zondag 15 maart 2020 verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Op maandag 30 maart zijn deze maatregelen verlengd tot ten minste 28 april 2020. Binnen Delft Support volgen we uiteraard de maatregelen van de rijksoverheid. Dit heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Wat betekent dit voor u als cliënt of inwoner van Delft?

Wat betekent dit voor u als inwoner van Delft?

Wat betekent dit voor u als u al jeugdhulp of ondersteuning ontvangt?

  • Als u nu jeugdhulp, zorg of ondersteuning ontvangt via een zorgaanbieder, kunt u voor vragen hierover terecht bij de contactpersoon van uw zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder geen antwoord heeft op uw vraag of als u er samen niet uitkomt, dan kunt u contact opnemen met Delft Support, via uw contactpersoon of via het algemene nummer (14015).
  • Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis, u kunt hen per mail of telefonisch bereiken als dat nodig is.
  • Heeft u een afspraak met een medewerker van Delft Support? Geplande huisbezoeken en fysieke afspraken gaan alleen door als de noodzaak groot is om deze door te laten gaan. Of uw afspraak doorgaat en op welke manier, hoort u van uw contactpersoon bij Delft Support. Het kan ook zijn dat uw afspraak wel doorgaat, maar dan via de telefoon.
  • Heeft u een afspraak op het stadskantoor? Dan hoort u van de medewerker met wie u de afspraak heeft, of deze doorgaat.
  • De workshops, weerbaarheidstrainingen en administratieochtend van de Jongerenacademie kunnen tot 28 april niet doorgaan. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je consulent.

Spanningen in uw gezin
Lopen de spanningen in uw gezin hoog op? Als u al ondersteuning heeft vanuit Delft Support, kunt u bellen met je contactpersoon van Team Jeugd of het Sociaal Team.
Heeft u nog geen ondersteuning van Delft Support? Ook dan kunt u bellen (14015) of mailen teamjeugd@delftsupport.nl naar Team Jeugd. Medewerkers maken momenteel vanwege corona geen afspraken thuis of op kantoor, maar zij kunnen wel telefonisch of online met u meedenken over een oplossing. Kijk ook op https://gezinencorona.nl/delft voor tips en adviezen en de beschikbare hulpverlening in Delft.

Meer informatie

  • Op de website van de rijksoverheid leest u het laatste nieuws, wat u moet doen om de kans op besmetting te verkleinen en wat u moet doen als u denkt dat u besmet bent.
  • De maatregelen van Delft voor Elkaar leest u op de website van Delft voor Elkaar.
  • Maakt u zich zorgen? Heeft u een luisterend oor nodig, advies of extra hulp? Dan kunt u contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888). Dit nummer is bereikbaar vanaf 9.00 uur.
  • Veilig Thuis Haaglanden heeft tips om de tijd samen thuis op een prettige manier door te brengen.
  • Ook heeft het NJi een webpagina ingericht voor ouders en professionals: https://www.nji.nl/coronavirus

 

.