Stappenplan pgb (jeugd)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) gaat u zelf de zorg voor uw kind regelen. U heeft aangegeven dat u hiervan gebruik wilt maken. Tijdens de afspraak met een medewerker van Team Jeugd gebleken dat een pgb inderdaad goed bij uw situatie past. Hieronder vindt u een stappenplan voor het aanvragen van een pgb.

 
Home » Gezin & kind » Stappenplan pgb (jeugd)

Stap 1 Verslag van uw situatie

U dient eerst samen met de medewerker een aanvraag in bij de PGB commissie van Delft Support. Daarvoor maakt u een verslag van uw situatie.
 

Stap 2 Besluit door commissie

De commissie neemt een besluit over het toekennen of afwijzen van uw aanvraag voor een pgb. Wordt een Pgb toegekend? Dan stuurt uw contactpersoon u een mail hierover met alle formulieren die nodig zijn om de pgb te regelen.
 

Stap 3 Kies zelf een budgetbeheerder

U kiest iemand die het geld van het persoonsgebonden budget beheert. U kunt dit zelf zijn, of iemand anders. In dit stappenplan gaan we ervan uit dat u dit zelf bent.
 

Stap 4 U vult de pgb-test in

Als budgetbeheerder moet u verplicht de pgb-test invullen op de website van Per Saldo. Hiermee ziet u wat er nodig is om een pgb te beheren.
 

Stap 5 Budgetplan invullen

Als u geslaagd bent voor de test, vult u het formulier budgetplan in dat u heeft ontvangen van Delft Support.
 

Stap 6 Kies uw zorgverlener

U kiest nu zelf een zorgverlener uit. Dit kan een zorginstelling of een professionele hulpverlener zijn. Maar ook een familielid, vrienden of buren. Gekwalificeerde hulpverleners moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zij vullen daarvoor een kwaliteitsverklaring in.
 

Stap 7 Plan van aanpak

U stelt, samen met degene die de hulp gaat bieden, het plan van aanpak op. Dit heet een zorgovereenkomst. Hierin staan bijvoorbeeld de tijden waarop uw kind zorg krijgt. En wat u hiervoor betaalt. Om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is, adviseren wij u de modelovereenkomst van de SVB te gebruiken. Deze kunt u vinden op www.svb.nl/zorgovereenkomst. Stuur de overeenkomst naar:
Pgb- Jeugdwet Sociale Verzekeringsbank
Postbus 8038
2503 RA Utrecht
 

Stap 8 Formulieren invullen en sturen naar Delft Support

Zijn alle formulieren die u van Delft Support heeft ontvangen goed ingevuld? Stuur deze dan op naar uw contactpersoon van Delft Support. Let op! Stuur ook een kopie van de uitslag van de test op Per Saldo en de
modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank mee.
 

Stap 9 Beschikking ontvangen

Uw contactpersoon van Delft Support controleert alle gegevens. Zijn alle gegevens compleet? Dan ontvangt u van Delft Support de beschikking voor het pgb. U ontvangt van de SVB ook een brief. Hierin staat of uw
zorgovereenkomst akkoord is. Dit ziet u in Mijn PGB.
 

Hulp bij Mijn PGB

Met Mijn PGB regelt u persoonlijke zaken met de SVB via internet. Dit werkt sneller en eenvoudiger dan papieren formulieren en brieven. U gebruikt hiervoor uw DigiD.
U kunt het volgende met Mijn PGB doen:

  • Een urenbriefje, rekening of factuur indienen
  • Uw budgetoverzicht bekijken
  • Documenten sturen (uploaden)
  • Persoonlijke gegevens bekijken of wijzigingen
  • Gegevens van uw zorgverlener bekijken of wijzigen
  • Ziekte, herstel of zwangerschap doorgeven

 

Handige adressen

 
SVB
Voor alle informatie over uw PGB gaat u naar de website www.svb.nl/pgb. Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op de website staan ook handige informatiefilmpjes. De SVB kunt u bereiken op: 030 – 264 82 00. Op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur.
 
Team Jeugd
Heeft u inhoudelijke vragen over de zorg van uw kind? Neem dan contact op met uw contactpersoon van team Jeugd van Delft Support. We zijn telefonisch bereikbaar via 14015 op werkdagen van 09.00 – 17:00 uur.
 
Per saldo
Per Saldo is de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.